Uzun Saç Ekimi Nedir?

Uzun saç ekimi, saçların tıraş edilmeden donör bölgesinden uzun haliyle alınan saçların uzunluğu korunarak saç ekimi gerçekleştirmesi işlemidir. Bu yöntemde en sağlıklı saç kökleri seçilir, uygun bir şekilde çıkarılır ve saçsız olan bölgeye, doğal saç çıkış yönü dikkate alınarak yerleştirilir.

Uzun saç ektirdikten sonra unutulmamalıdır ki ekilen saçlar normal saç ekim sürecinde olduğu gibi 2-4 hafta sonra bu ekilen uzun saçlar da dökülecektir.

Uzun Saç Ekimi (Long Hair Fue) Nasıl Yapılır?

Bu teknikle, saçın hiçbir kısmı traş edilmez. Başın arkasındaki donör olarak kullanılan saçlar kısaltılmadan uzun olarak alınır, saç ekilmek istenen seyrek veya saçsız alana nakledilir. Bunun dışındaki operasyonel süreç ve ekim sonrası süreç, geleneksel FUE saç ekimi yöntemine göre farklılık göstermemektedir.

Uzun saç ektirmek isteyenlerin saç ekimi için en çok talep ettikleri bölge, alnın sağ ve sol yanları ve saç tepesindeki bölgesel kısmi alanların olduğu gözlemlenmektedir. Bu bölgelerdeki saç dökülmesine bağlı olarak meydana gelen açıklık ve kelleşme durumlarında Long Hair FUE oldukça kurtarıcı olmaktadır.

Bu seyrekleşen bölgelerde medikal kalem cihazı ile saç ekimi yapılacak bölüm çizilir. Daha sonra ense bölgesinden  500-1000 greft arası bir sayıda alınan ve genetik olarak dökülmeyecek şekilde kodlanan kıl kökleri saçsız bölgeye yerleştirilir.

Normal Bir Saç Ekimi Yöntemine Göre Farkı Nedir?

Saçlar 1-2 mm’ya kadar bir traş makinası yardımı ile kısaltılır. Kısaltılan saçlara hijyen sağlayabilmek adına dezenfeksiyon işlemi uygulanır ve akabininde bu saçlar gerekli tıbbi aletler yardımı ile toplanılır. Bu 1-2 mm uzunluğundaki donör saçlar daha sonra ekim yapılması planlanan bölgelere ekilir. Saç ekimi sonucunda saç ekimi yaptıran kişinin tüm saçları 1-2 mm uzunluğunda kalmış olur.

Saç uzunluğuna (maksimum 25 cm uzunluğunda) hiçbir müdahalede bulunmadan donör bölgesinden dezenfekte işlemi uygulanır. Uzun haldeki bu saçlar donör bölgesinden toplanılır ve aynı uzunlukta saç ekimi gerçekleştirilecek olan bölgeye entegre edilir. Bu işlemde saçlara makasla ya da traş makinası ile herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Saç ekimi sonucundaki saç uzunluğu, saç ekimi gerçekleştirmeden önceki uzunlukta kalır.

Avantajları Nelerdir?

 • Ekilen saçların uzun olmasından dolayı saç ekimi biter bitmez saç ekimi sürecinin nihai hali hemen görülür.
 • İşlem sonrası iz oluşma riski çok daha düşüktür.
 • bu yöntem sayesinde saçın kısaltılması veya kesilmesi gibi bir uygulama söz konusu olmadığı için, kişilere sosyal yaşantılarında herhangi bir değişiklik veya kesinti zorunluluğu getirmiyor.
 • Long Hair Fue ile saç ekimi sonrasında oluşan saç yoğunluğu, hastada hızlı ve yüksek derecede olumlu psikolojik etki ve memnuniyet yaratır.
 • Saçtaki dolgunluk ve değişim operasyon sonrasında bile hemen görülür.

Dezavantajları Nelerdir?

 • Seans başı ekilen greft sayısı çok kısıtlıdır. Çünkü uzun saç nakli yapıldığından, bu çok daha dikkat ve özen isteyen bir uygulamadır.
 • Diğer uygulamalara göre daha fazla zaman alır ve daha maliyetlidir.
 • Saç ekiminden 4 hafta içerisinde bu ekilen uzun saçlar normal saç ekimi sürecindeki gibi dökülecektir. Saç ekimi 4. haftadan sonra normal saç ekimi yaptıran kişi ile hem görsel olarak hem de süreç olarak aynı şekilde ilerleyecektir.

Uzun Saç Ekimi Sonrası Sonra Ekim Yapıldığı Anlaşılır mı?

Diğer tüm saç ekimi yöntemlerinde operasyondan sonra kafa derisinde kızarıklık oluşabilmektedir. Fakat uzun saç nakli (Long Hair Fue) yönteminde saçlar uzunluğu sebebiyle bölgeyi kapattığı için, kızarıklık dışarıdan gözükmez. Operasyon ve iyileşme süreci hastanın yararına olacak şekilde daha kolay ve hızlıdır.

Şayet kişinin kendi saçları 6-7 cm’den uzun ise Saçların alındığı bu donör bölgesi pansumanın alınmasından sonra (3.gün) görünmeycektir. Uzun saçlar bu donör bölgesini kamufle edecektir.

Uzun Saç Ekimi ile Traşsız saç ekimindeki fark resimdede görüldüğü üzere 3. adımda traşlama yapılmamaktadır.

Uzun Saç Ekimi ve Traşsız Saç Ekimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

kadınlarda uzun saç ekimi

Uzun Saç ekimi

 • Saça hiç bir şekilde traş makinası ile müdahale edilmez.
 • Donör saçlar uzun şekilde toplanır.
 • Saç alınması başın arka kısmındaki donör alanının herhangi bir yerinden alınır.
 • Bu uzun saçlar, saç ekilmesi planlanan bölgeye uzun halde ekilir.
 • Kişi saç ektirdikten sonra nihai saç sonucunu görmüş olur.

kadınlarda traşsız saç ekimi

Traşsız Saç ekimi

 • Saça hiç bir şekilde traş makinası ile müdahale edilmez.
 • Donör saçlar uzun şekilde toplanır.
 • Saç alınması başın arka kısmındaki donör alanının herhangi bir yerinden alınır.
 • Bu uzun saçlar, saç ekilmesi planlanan bölgeye uzun halde ekilir.
 • Kişi saç ektirdikten sonra nihai saç sonucunu görmüş olur.

Traşsız Saç ekimi saç ekimi hakkında daha detaylı bilgi için Traşsız Saç ekimi sayfasını inceleyebilirsiniz

Yaklaşık 7 saatlik bir operasyon yapılmaktadır. Saç köklerinin alınması için 3 saat, kanalların açılması için 1 saat ve açılan kanallara köklerin transfer edilmesi de yaklaşık 3 saat sürmektedir. Elbette bu süreler kişiden kişiye az da olsa farklılık gösterebilmektedir. Operasyon lokal anestezi altında ağrısız olarak yapılmaktadır ve operasyondan sonraki ilk üç gün hastanın dinlenmesi tavsiye edilir.

Uzun Saç Ekimi Fiyatları

Uzun saç ekimi fiyatları kullanılacak tekniğe göre değişmektedir. Bu yöntemde hem FUE hem de DHI yöntemi kullanılabilmektedir. Uzun saçlarla yapılan saç ekimi yöntemi çok dikkat ve özen isteyen bir uygulama olması sebebiyle bu yöntemde uzmanlaşmış bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. bu sebeple uzun saç ektirmenin fiyatları; Normal bir saç ekimi yöntemine göre ücreti %50-100 arasında daha fazladır.

Örnek olarak

Normal FUE  saç ekimi fiyatı 8.000 TL ise Uzun FUE saç ekimi fiyatı 12.000 TL – 16.000 TL arasında olur.

Normal DHI saç ekimi fiyatı 10.000 TL ise Uzun DHI saç ekimi fiyatı 15.000 TL – 20.000 TL arasında olur.

Not: Buradaki rakamlar örnek olarak verilmiştir. Güncel fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Başarı Oranı Nedir?

Yapılan uluslar arası araştırmalarda bu saç ekimi yönteminin başarısı diğer yöntemlere göre daha düşük olduğunu göstermektedir.  Sebebi ise uzun saç ekiminde kullanılan teknik diğer yöntemlere benzese de tamamen farklıdır. Ayrıca ekilen uzun saçların sterilizasyonu sağlamak ve ekim işlemi daha zordur bu sebeple uzun saç nakli işlemini bu teknikte uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Uzun saç ekimi, uzman bir ekip tarafından saç ekimi yapıldığı takdirde %99 oranına kadar başarıya ulaşılabilmektedir. Hermest Clinic olarak uzun saç ekim tedavisi uygulayan özel bir ekip mevcut.

Gazete Makalesi

Yeniakit – Uzun Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Kaynakça

[1] Mysore Venkataram – Hair Transplantation, s: 230, 2016[2] Pitchon M. Preview Long-hair follicular unit transplantation: An immediate temporary vision of the best possible final result. Hair Transplant Forum Int 2006; 16(4): 114, 118-9.[3] 78. Bouhanna P. Long hair grafts: 20 years of experience. Hair Transplant Forum Int 2007; 17(4): 127-8.